Wycofywane implanty piersi

implanty piersi
ANSM (Krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych – Francja) z ostrożności wycofuje z rynku makroteksturowane implanty piersi i implanty piersi z powierzchniami pokrytymi poliuretanem. Nie zaleca jednocześnie profilaktycznej wymiany implantów kobietom, u których zostały one zastosowane w implantacji.

Od czasu pojawienia się w 2011 r. pierwszych przypadków anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego związanego z implantami piersi (LAGC-AIM), Krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych (ANSM) przeprowadziła liczne badania w celu zbadania powiązania między występowaniem przypadków LAGC a teksturą implantów piersi. Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje, w tym opinie niezależnych ekspertów, ANSM uważa że ​​teksturowanie niektórych makroteksturowanych implantów i powlekanych implantów powierzchniowych poliuretanowych jest czynnikiem ryzyka w rozwoju LAGC-AIM. W związku z tym wdraża jako środek zapobiegawczy decyzję o wycofaniu tych implantów z rynku w celu zmniejszenia narażenia kobiet na ryzyko LAGC, które pozostaje rzadkim, ale poważnym ryzykiem. Jednocześnie ANSM nie zaleca jednak profilaktycznej eksplantacji kobiet z tymi implantami.

We Francji pacjentki mogą kontaktować się telefonicznie pod bezpłatnym numerem 0.800.71.02.35 z infolinią, której pracownicy odpowiedzą na wszyskie pytania w tej kwestii. Agencja zachęca również do konsultacji z pracownikami służby zdrowia w przypadku pytań uzupełniających.

Od 2011 r. we Francji odnotowano 59 przypadków anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego związanego z implantami piersi (LAGC-AIM). W 2017 r. liczba kobiet noszących implanty piersi we Francji szacowana była na 400 000.

W celu zbadania ryzyka LAGC związanego z implantami piersi, ANSM przeprowadziła monitorowanie raportów medycznych oraz powołała grupę ekspertów (CSST) którzy przeprowadzili wywiady z pacjentami, pracownikami służby zdrowia oraz producentami, oraz europejskimi i międzynarodowymi organami ds. zdrowia, aby ostatecznie wydać opinię na temat teksturowanych implantów piersi

Opinię CSST wydała 8 lutego 2019 r.:

W kontekście zalecenia ANSM dotyczącego preferowania gładkich implantów i uwzględnienia wątpliwości wyrażonych przez pracowników służby zdrowia w zakresie stosowania tekstury uważa się, że użycie znacznej części implantów teksturowanych powinno być zabronione. Jednakże komisja nie zaleca żadnej prewencyjnej eksplantacji ani makroteksturowanych, ani pokrytych poliuretanem implantów.

W świetle tej opinii i wszystkich informacji jakimi dysponuje, ANSM uważa, że ​​im bardziej implant jest szorstki i teksturowany, tym większe jest ryzyko LAGC-AIM, dlatego z ostrożności podejmuje wiążącą decyzję o wycofaniu z rynku niektórych makroteksturowanych implantów.

Ten środek ostrożności jest faktycznym zakazem wprowadzania do obrotu, dystrybucji i stosowania tego typu implantów piersi i faktycznym wycofaniem ich z rynku we Francji. Decyzja weszła w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

ANSM przypomina jednocześnie swoje zalecenie, aby w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej stosować implanty gładkie. Dodatkowo ANSM podkreśla znaczenie rygorystycznych i wyczerpujących informacji, które powinny być przekazywane kobietom, które chcą mieć implanty piersi. Pacjent i chirurg muszą wspólnie omówić zalety i wady różnych dostępnych implantów i alternatywnych technik w chirurgii plastycznej lub rekonstrukcji po raku piersi. Pacjentka powinna być poinformowana o powierzchni stosowanego implantu, ewentualnej konieczności jego wymiany po określonym czasie i/lub ewentualności obserwacji medycznej

Zgodnie z opinią ekspertów w obliczu objawów funkcjonalnych lub fizycznych (obfity wysięk okołoprotezowy, wzrost objętości, ból, stan zapalny, owrzodzenie, pogorszenie stanu ogólnego) zwłaszcza występujących w fazie pooperacyjnej (także po dłuższym czasie) należy mieć na uwadze diagnostykę w zakresie LAGC-AIM. Kobietom z implantem piersi bez klinicznych objawów zaleca się regularne kontrole: coroczne badanie piersi i odpowiednie badanie radiologiczne. Pracownicy służby zdrowia odpowiedzialni za te kontrole (lekarze ogólni, chirurdzy, onkolodzy, ginekolodzy, radiolodzy, położne itp.) muszą być poinformowani i świadomi lokalnych oznak, które mogą być związane z tym zdarzeniem.

 Za: Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé https://ansm.sante.fr 

Hialuronidaza – czy zawsze działa?

medycyna estetyczna, bchp.pl
„Jeżeli efekty zabiegu medycyny estetycznej z użyciem kwasu hialuronowego nie będą zadowalające, to można rozpuścić wypełniacz hialuronidazą” – to właściwie twierdzenie, czy życzenie? Temu tematowi poświęcę dziś (razem z Wami) trochę więcej czasu…

Zacznę od najważniejszego. Enzym zwany hialuronidazą nie jest uniwersalnym panaceum na każdy nieudany zabieg. Może być tak, że nie przyniesie oczekiwanego efektu.

Czym jest hialuronidaza?

Hialuronidaza jest enzymem który rozbija i przyspiesza proces biodegradacji kwasu hialuronowego niezależnie od jego pochodzenia. Posiada zdolność depolimeryzacji czyli rozkładu cząsteczek, w tym m.in. kwasu hialuronowego. Ma także działanie zwiększające wchłanianie substancji obcych w organizmie człowieka. Niestety, może też spowodować degradację naturalnego kwasu hialuronowego zawartego w skórze.

Preparaty z zawartością hialuronidazy zawierają hialuronidazę pochodzącą z ekstraktów tkanek zwierzęcych lub ludzką rekombinowaną postać tego enzymu.

Kiedy jest stosowana?

W leczeniu powikłań po wstrzyknięciu kwasu hialuronowego (HA). Najczęstsze powikłania to: asymetria, grudki, guzki, ziarniniaki, zgrubienia lub inne reakcje będące skutkami ubocznymi zastosowanych hialuronowych wypełniaczy.

Jak wygląda zabieg?

Hialuronidaza podawana jest za pomocą cienkiej igły w „problemowe” miejsce. Uprzednio powinno się tam wykonać próbę uczuleniową, ponieważ może wywoływać reakcje alergiczne.

Nie powinno podawać się hialuronidazy osobom uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych z uwagi na to że może ona wywołać wstrząs. Najczęściej po podaniu preparatu pojawia się siniak lub obrzęk. Przypominam też, że preparat nie działa wybiórczo, więc najlepiej, aby ostateczna decyzja o jego użyciu należała do lekarza, który wcześniej wytłumaczy, jak preparat zadziała w konkretnie wskazanym przypadku. Za wszelką cenę należy unikać sytuacji, w której rozpuszczenie kwasu z podanego wypełniacza + kwasu naturalnego może spowodować brak nadmierny i wpływający w widoczny sposób na nasz wygląd. To samo dotyczy preparatu silnie usieciowanego i zgrudkowanego – hialuronidaza może nie zadziałać, a wtedy i tak niezbędna będzie interwencja chirurga ze skalpelem.

Uwaga!

Hialuronidaza jest enzymem który rozbija kwas hialuronowy, więc zadziała wyłącznie w przypadku usuwania skutków wstrzyknięcia preparatu z jego zawartością. Nie zda z całą pewnością egzaminu w przypadku innych preparatów (np. kolagenowe).

Wykaz badań diagnostycznych będących w kompetencji lekarza rodzinnego

wykaz badań refundowanych
O jakie skierowania na bezpłatne badania diagnostyczne możemy prosić lekarza rodzinnego (POZ)? Wiecie, czy zawsze i tak wybieracie prywatne laboratorium?… A nie warto, bo sporo badań możemy wykonać na tzw. kasę chorych, czyli w ramach NFZ.

Bez długiego czekania na terminy…

Wykaz badań diagnostycznych będących w kompetencji lekarza POZ

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

– sód

– potas

– wapń zjonizowany

– żelazo

– żelazo całkowita zdolność wiązania (TIBC)

– stężenie transferryny

– stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

– mocznik

– kreatynina

– glukoza

– test obciążenia glukozą

– białko całkowite

– proteinogram

– albumina

– białko C-reaktywne (CRP)

– kwas moczowy

– cholesterol całkowity

– cholesterol HDL

– cholestetol LDL

– trójglicerydy (TG)

– bilirubina całkowita

– bilirubina bezpośrednia

– fosfataza alkaliczna (ALP)

– aminotransferaza asparaginianowa (AST)

– aminotransferaza alaninowa (ALT)

– gammaglutamylotranspeptydaza ( GGTP)

– amylaza

– kinaza kreatynowa (CK)

– fosfataza kwaśna całkowita ( ACP)

– czynnik reumatoidalny (RF)

– miano antystreptolizyn O (ASO)

– hormon tyreotropowy (TSH)

– Ft3, Ft4

– PSA

– antygen Hbs-AgHBs

Badania hematologiczne:

– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

– płytki krwi

– retikulocyty

– odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania układu krzepnięcia:

– wskaźnik protrombinowy (INR)

– czas kaolinowo- kefalinowy (APTT)

– fibrynogen

Badania moczu:

– ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu

– ilościowe oznaczenie białka

– ilościowe oznaczenie glukozy

– ilościowe oznaczenie wapnia

– ilościowe oznaczenie amylazy

Badania kału:

– badanie ogólne

– pasożyty

– krew utajona – metodą immunochemiczną

Badania mikrobiologiczne:

– posiew moczu z antybiogramem

– posiew wymazu z gardła

– ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella

Badania ultrasonograficzne (USG):

– USG jamy brzusznej

– USG tarczycy i przytarczyc

– USG ślinianek

– USG nerek

– USG moczowodów

– USG pęcherza moczowego

– USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

– USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne (RTG):

– zdjęcie klatki piersiowej w pozycji AP i bocznej

– zdjęcia kostne (kręgosłup)

– zdjęcia kończyn w pozycji bocznej i AP

– zdjęcia miednicy w pozycji bocznej i AP

– zdjęcie czaszki

– zdjęcie zatok

– zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Badania endoskopowe:

– gastroskopia

– kolonoskopia

Badania elektrokardiograficzne (EKG):

– EKG w spoczynku

Przed pobraniem krwi…

morfologia,badania krwi
Pobranie krwi – na mnie nie robi to już najmniejszego wrażenia 😉 Znam jednak osoby, które są bliskie omdlenia już na samą myśl o igle…
Niezależnie od tego czy się boimy, czy nie, badania krwi są niezbędne dla prawidłowego zdiagnozowania pacjenta. Warto więc pamiętać o kilku zasadach które pozwolą uzyskać większy komfort podczas pobrania krwi oraz zapobiegną możliwości powstania nieestetycznego zasinienia w miejscu wkłucia igły.

Przed pobraniem krwi na badania:

– unikaj wysiłku fizycznego (24 godz. przed pobraniem)

– ogranicz spożywanie posiłków i napojów (12 godz. przed badaniem lub wg. indywidualnych wskazań

– zrezygnuj z palenia papierosów (1 godz. przed badaniem)

– odpocznij, osiądź (15 – 20 min. przed badaniem)

– zalecane godziny pobrania krwi: 07:00 – 10:00

Podczas pobierania krwi:

– trzymaj rękę nieruchomo

Po pobraniu krwi:

– utrzymuj rękę wyprostowaną (nie zginaj jej w łokciu!)

– uciskaj gazik założony w miejscu wkłucia przez 5 – 7 minut w celu uniknięcia podbiegnięć krwi tzw. siniaków (zaklejenie plastrem miejsca wkłucia w sytuacjach indywidualnych)

– wyrzuć zużyty gazik do specjalnie oznaczonego pojemnika na terenie przychodni (opisany materiał zakaźny)

– unikaj czynności wymagających wysiłku – dźwiganie ciężkich przedmiotów ręką z której pobrano krew przez godzinę

„Breform”- biustonosz wewnętrzny

alternatywa dla silikonowych implantów piersi
Wiele kobiet chcących poprawić wygląd obwisłych piersi szuka dla siebie najskuteczniejszego rozwiązania oferowanego przez chirurgię plastyczną. Najczęściej jest to operacja liftingu biustu z augmentacją silikonowymi implantami piersi.
Istnieje też zabieg o nazwie Breform.


Czym jest Breform?

Breform to niewchłanialny implant siatkowy wykonany z poliestru. Jest stosowany w chirurgii powiększania piersi i mastopeksji (podnoszenia piersi). Ten implant siatkowy jest czasami opisywany jako biustonosz wewnętrzny, ponieważ służy do kształtowania i podnoszenia piersi, a swoim wyglądem przypomina miseczkę tradycyjnego biustonosza. Breform umieszcza się w piersi z równoczesną redukcją lub bez niej, aby wspierać obwisłe piersi. W niektórych przypadkach zabieg można wykonać poprzez nacięcie wokół otoczki lub tradycyjne z pionowym nacięciem (lizak), lub w kształcie kotwicy.

Jak działa Breform?

Wstępnie uformowany implant Breform umieszcza się między tkanką piersi, a skórą. (Wkładka zostaje umieszczona pod tkanką tłuszczową i przytwierdzona do kości klatki piersiowej za pomocą tytanowych śrub.) Następnie chirurg plastyczny przymocowuje go do tzw. „punktów kotwiczenia”, aby zapewnić mu wsparcie od góry i dopasowanie do tkanki piersi. Implant Breform w rzeczywistości łączy się z tkanką piersiową w celu trwałego podniesienia. Teoretycznie powoduje to mniejsze obciążenie tkanki bliznowatej, co zmniejsza ryzyko rozciągnięcia.

Ryzykiem umieszczenia trwałej siatki może być to, że ewentualne jej usunięcie może być niezwykle trudne, niepoprawne mocowanie implantu może spowodować natomiast trwałe odkształcenie piersi.

Wszczepienie Breform może też powodować wiele innych potencjalnych zagrożeń:

– ból

– infekcję

– krwawienie

– nieregularność konturu piersi

– akumulację płynu

– skurcz tkanki piersi

– wewnętrzne blizny

– zakłócenia w badaniach przesiewowych raka piersi

Breform został opracowany przy użyciu siatki chirurgicznej wykorzystywanej przez dziesięciolecia w innych procedurach chirurgicznych. Długoterminowe wyniki tych zastosowań wykazały możliwe niepożądane konsekwencje. Poliestrowa siatka chirurgiczna może prowadzić do zrostów, perforacji lub zablokowania przepływu krwi. Pacjenci powinni więc zachować daleko idącą ostrożność, decydując się na taką procedurę.

Ta opcja chirurgiczna nie jest zatwierdzona przez FDA i obecnie nie jest dostępna w m.in. Stanach Zjednoczonych. Zabiegu nie wykonuje się też w Polsce. Wiem o dostępności tego zabiegu w Anglii i Irlandii, nie wiem o żadnym innym kraju; wbrew zapewnieniom z niektórych publikacji nie ma też dostępnej w Internecie listy przeszkolonych w zakresie tego zabiegu lekarzy (strona breform.com takich informacji z pewnością nie zawiera).

Czy istnieją bezpieczne alternatywy dla Breform?

Koncepcja wewnętrznego biustonosza ma sens, używanie trwałego materiału może nie być najlepszym rozwiązaniem. Istnieją biokompatybilne siatki implantów, które wydają się umożliwiać bezpieczne tworzenie wewnętrznego biustonosza.

Czym jest Seri ?

Obiecująca nowość o nazwie Seri (określane jako rusztowanie chirurgiczne) od Allergan zostało zatwierdzone przez FDA w takim właśnie celu. Wykonane jest z wchłanialnego jedwabiu. Podtrzymuje tkankę piersi stymulując jednocześnie produkcję własnego kolagenu. Seri całkowicie rozpuszcza się w ciągu około jednego roku, pozostawiając giętką lecz podtrzymującą tkankę.

Seri może być stosowany do wielu celów, w tym do rekonstrukcji piersi po mastektomii, rewizji powiększenia piersi, korekcji wysunięcia implantu, fałdowania nieprawidłowego położenia i operacji podnoszenia piersi.

Arena Kobiet vol.5

konferencja dla kobiet, Anna Powierza
Czasem kobietę zrozumie tylko druga kobieta 😉 Nasz, kobiecy punkt widzenia, warto więc pielęgnować! I zawsze warto nawiązywać nowe kontakty, zarówno prywatne, jak i zawodowe – a temu służą między innymi nasze, kobiece spotkania, seminaria i konferencje. Piąta edycja jednej z takich konferencji, którą zresztą bardzo polecam, odbędzie się w Szczecinie już za niecały miesiąc.

Organizatorem Areny Kobiet, której piąta edycja odbędzie się w czwartek, 25. kwietnia, w godzinach 17 – 21, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej, jest portal kobietowo.pl, który w Szczecinie inicjuje, tworzy i współtworzy cały szereg akcji skierowanych do przedsiębiorczych przedstawicielek płci pięknej.

Piąta edycja Areny, to przede wszystkim trzy tematyczne prelekcje kobiet dla kobiet. Na wykład „Kobieta i prawo” zaprasza szczecińska prawniczka, Karolina Górska; o „Kobiecym biznesie” opowie coach Katarzyna Dujanowicz; „Swój kawałek kobiecości” przedstawi też Gość Specjalny, aktorka, Anna Powierza, z którą będzie można spotkać się też na wyjątkowej kolacji i otrzymać od niej z imienną dedykacją książkę „Insulinooporność, i co dalej” (dwie ostatnie atrakcje zarezerwowane są dla Pań, które zdecydują się na zakup Biletu VIP).

Ile to kosztuje??? O ile nie chcemy zjeść kolacji z Anną Powierzą i dostać jej książki – nic. Wystarczy wejść na stronę arenakobiet.pl i bezpłatnie zarejestrować swój udział w wydarzeniu. Na tej stronie można też znaleźć informację, jak zostać VIPem wydarzenia 😉

Bilet VIP, daje możliwość:

1. Uczestniczenia w wyjątkowej kolacji, w restauracji SŁODY** z gościem specjalnym Anią Powierzą, w dniu 24.04.2019 roku 

2. Odbioru z rąk aktorki i pisarki książki „Insulinooporność, i co dalej?”  z imienną dedykacją od Ani Powierzy

3. Uczestniczenia w wydarzeniu Arena Kobiet vol. 5 – 25.04.2019 roku, jako gość VIP, z dostępem do strefy VIP only.

P.S. Tu też się można zameldować https://www.facebook.com/ArenaKobiet/ (co nie zwalnia z obowiązku rejestracji) 😉

Saypha® – najnowsza gama produktów na bazie kwasu hialuronowego

saypha croma pharma
Saypha® to najnowsza gama produktów na bazie kwasu hialuronowego, produkowana przez austriacką firmę Croma Pharma. saypha® jest dedykowana wyłącznie lekarzom medycyny estetycznej, zapewnia bezpieczny skład produktu przy jeszcze wyższych standardach procesu technologicznego i nadzoru. Co – zdaniem producenta – ją wyróżnia?

➡97,9% pacjentów jest zadowolonych z efektów produktów Croma po 9 miesiącach od ich zastosowania.

➡ nazwa saypha® nawiązuje do bezpieczeństwa: safe -> saypha®, najwyższy komfort pacjentów.

➡ więcej niż nazwa – bezpieczeństwo i najwyższą jakość zapewnia najnowocześniejsze, całkowicie zautomatyzowane centrum produkcji znajdujące się w austriackiej siedzibie firmy Croma.

➡ do tej pory Croma Pharma wyprodukowała 50 milionów strzykawek z kwasem hialuronowym! To doświadczenie jest bezcenne.

➡innowacyjna strzykawka produktów saypha® jest zaprojektowana tak dobrze, że została nagrodzona presitżowym wyróżnieniem iF Design Award.

Gama zawiera produkty:

saypha® RICH – do mezoterapii, z zawartością kwasu hialuronowego oraz glicerolu • uzupełnia ubytki kwasu hialuronowego na skutek starzenia się skóry • poprawia nawilżenie, napięcie i elastyczność skóry • działa jako wypełniacz drobnych zmarszczek, takich jak: „kurze łapki”, zmarszczki śmiechowe i palacza wokół ust

saypha® FILLER
z/bez lidokainy • koryguje średnie i głębokie zmarszczki mimiczne i bruzdy • zwiększa objętość ust*

saypha® VOLUME
z/bez lidokainy • koryguje bruzdy • zwiększa lub przywraca objętość skóry twarzy • wykorzystywany w leczeniu rekonstrukcyjnym w lipoatrofii twarzy, blizn ubytkowych i asymetrii morfologicznej

saypha® VOLUME PLUS
z lidokainą • koryguje ubytek i objętość skóry twarzy • modeluje kontury twarzy• wykorzystywany w leczeniu rekonstrukcyjnym w lipoatrofii twarzy, blizn ubytkowych i asymetrii morfologicznej

Spokojnie, to tylko rebranding ;)

Kwas hialuronowy Princess
Marka Princess® NIE ZNIKA Z RYNKU! – powtarzam to jeszcze raz i z całą mocą. Wiadomość jest potwierdzona przez Croma Pharma. Po wczorajszym artykule odebrałam i wciąż odbieram pytania w tej sprawie, dlatego pora na jednoznaczną i – co najważniejsze – potwierdzoną przez Firmę Croma Pharma odpowiedź:

„W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi marki Princess® na polskim rynku oraz rebrandingiem linii produktowej HA Filler firmy Croma i wprowadzeniem nazwy handlowej saypha® Firma Croma wyjaśnia, że na polskim rynku planowana jest obecnie dystrybucja produktów pod obiema nazwami handlowymi. Marka Princess® nie zostanie z polskiego rynku wycofana i zastąpiona marką saypha®, ale obie marki funkcjonować będą na rynku równolegle, przy czym marka saypha® dedykowana będzie do dystrybucji i użytku wyłącznie w gabinetach medycznych.”

Czy wypełniacz Princess znika z rynku?

Kwas hialuronowy Princess
Czy „Princess®” – nazwa jednej z najpopularniejszych marek wypełniaczy na polskim rynku – właśnie z tego rynku znika? Linia produktowa, decyzją producenta, Croma-Pharma GmbH (Croma), zmienia nazwę na „saypha®”. Wielbicielkom tych właśnie wypełniaczy z pewnością ich brak na rynku nie grozi, a nawet… czeka Was pewna niespodzianka!

I od niespodzianki zacznę: Croma z przedsiębiorstwa sprzedającego produkty medyczne zmienia się w firmę farmaceutyczną – z tym, zresztą, związany jest rebranding produktowy. Zapowiada jednocześnie, że jeszcze w tym roku na rynek wprowadzi nową markę toksyny botulinowej. Firma Croma licencjonowała produkt Botulax od koreańskiego producenta toksyn Hugel Inc. na rynek europejski, a ostatnio założyła spółkę joint venture z Hugel Inc., aby wspólnie opracowywać i dystrybuować HA Filler firmy Croma i produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO) wraz z produktem Botulax firmy Hugel w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Dla zainteresowanych: firma zapowiada wprowadzenie produktu na rynek w czwartym kwartale bieżącego roku.

Linia hialuronowych wypełniaczy Saypha

Co do marki „Princess®” – Dyrektor zarządzający firmy Croma, Andreas Prinz, wyjaśnia w oficjalnym komunikacie prasowym: „Zamieniając Princess® na saypha® tak naprawdę realizujemy jednocześnie kilka różnych celów. Przede wszystkim Princess® nie jest marką posiadającą możliwość dopuszczenia do obrotu na wszystkich naszych obecnych i przyszłych rynkach. Ponadto marka saypha® jest tożsama z firmą Croma w ujęciu uniwersalnej marki firmowej, wprowadzonej w 2017 roku, z której wykorzystaniem każdy produkt może być udoskonalany i wprowadzany na dowolny rynek na świecie z ujednoliconym wyglądem i poczuciem przynależności do marki. W trakcie naszego postępującego procesu umiędzynarodowienia, ten ustandaryzowany wizerunek firmy ukierunkowany na naszą główną grupę docelową, specjalistów medycznych, staje się absolutnie niezbędny. Ponadto, wszystkie produkty saypha® są łatwe do odróżnienia od innych, co było życzeniem klienta, które to z przyjemnością spełniamy. Marka saypha® nawiązuje również do nauk medycznych i medycyny opartej na dowodach naukowych, czyli wartości, do których firma Croma od zawsze była przywiązana. Reasumując, wprowadzając markę saypha® tworzymy silną globalną markę produktu HA Filler, który jest synonimem kompleksowej jakości, niezawodności i skuteczności medycznej„.

Proces rebrandingu będzie się oczywiście odbywać stopniowo, a nazwa saypha® sześcioproduktowej linii HA Filler, jak zapewnia jej producent, z pewnością szybko stanie się rozpoznawalna tak samo, jak „Princess®”.

O szczegółach dotyczących tej linii zapewne też napiszę, ale dopiero za jakiś czas 😉

 Źródło: komunikat prasowy Croma Pharma / croma.pl   

I jeszcze kilka słów o producencie:

Vinylowe usta – must have nadchodzącego sezonu

nowości Golden Rose
Połysk wypiera mat! I tak, jak zaczynamy stawiać na mieniące się cienie, tak też chowamy matowe pomadki. Teraz panuje moda na otulenie ust pełnym blasku wibrującym kolorem.

Nic więc dziwnego, że swoje 5 minut w świecie beauty mają winylowe błyszczyki, takie jak Vinyl Gloss High Shine Lipgloss – najnowsza seria produktów do ust od Golden Rose, którą pokochały miłośniczki makijażu.

W eleganckim opakowaniu skrywa się produkt o niezwykle przyjemnej żelowej, napigmentowanej konsystencji. Błyszczykiem w łatwy sposób wyczarujemy makijaż ust wyjątkowym poziomie blasku i nasyconym kolorze. Dzięki bogatej gamie odcieni Vinyl Gloss High Shine Lipgloss stał się produktem idealnym zarówno do dziennych, jak i wieczorowych makijaży.

Źródło:Agencja Royal Brand PR